Олімпіади1 грудня 2018 року відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з біології, в якій взяли участь 43 учасника 8-11 класів закладів ЗСО району.


8 клас 

І місце - Янко Матвій, ОНЗ "Петрівський НВК"

ІІ місце - Кончакова Інна,  філія "Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів"

ІІ місце - Кобзар Анна,  ОНЗ "Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка"

ІІІ місце - Манько Володимир, філія "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів"


Завдання 8 клас


******************************************


9 клас 

І місце - Ковальчук Артем, ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка"

ІІ місце - Вітюк Яніна,  філія "Диківська ЗШ І-ІІІ ступенів"

ІІ місце - Вітюк Вероніка,  філія "Диківська ЗШ І-ІІІ ступенів"

ІІІ місце - Чоботар Анастасія, філія "Диківська ЗШ І-ІІІ ступенів"


ІІІ місце - Поперечна Ганна, філія "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів"


ІІІ місце - Огер Максим, ОНЗ "Петрівський НВК"


Завдання 9 клас


**********************************************


10 клас 

І місце - Чернявська Ілона, ОНЗ "Петрівський НВК"

ІІ місце - Чабан Тетяна,  ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка"

ІІ місце - Довженко Євгенія,  ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка"

ІІІ місце - Рябошапка Вікторія, філія "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів"


ІІІ місце - Новосельцева Юлія, ОНЗ "Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка"


ІІІ місце - Конюх Анастасія, філія "Пантазіївська ЗШ І-ІІІ ступенів"


**********************************************


11 клас 

І місце - Кучерява Анастасія, ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка"

ІІ місце - Носок Вікторія,  філія "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів"

ІІІ місце - Хода Максим,  ОНЗ "Мошоринська ЗШ І-ІІІ ступенів"

ІІІ місце - Кучмук Дарина, філія "Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів"


ІІІ місце - Щуренко Ігор, ОНЗ "Петрівський НВК"


**************************************************

24 листопада 2018 року відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з хімії, в якій взяли участь 34 учасника 7-11 класів закладів ЗСО району.

7 клас 

І місце - Веретельник Костянтин, ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка"

ІІ місце - Литвинчук Дар'я,  ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка"

ІІ місце - Коломоєць Нікіта,  філія "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів"

ІІІ місце - Завалко Руслана, філія "Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів"

ІІІ місце - Сиволапенко Анастасія, ОНЗ "Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка" 

Завдання 7 клас


***********************************************

8 клас 

І місце - Кучерявий Костянтин, ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка"

ІІ місце - Булгаз Анна,  ОНЗ "Суботцівська ЗШ І-ІІІ ступенів"

ІІ місце - Янко Матвій,  ОНЗ "Петрівський НВК"

ІІІ місце - Лужанський Ростислав, ОНЗ "Трепівська ЗШ І-ІІІ ступенів"

ІІІ місце - Ротань Костянтин, філія "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів"

Завдання 8 клас


************************************************************

9 клас 

ІІ місце - Ноздря Катерина,  філія "Іванковецька ЗШ  І-ІІІ ступенів"

ІІІ місце - Качура Діана, філія "Диківська ЗШ І-ІІІ ступенів"


Завдання 9 клас


********************************************************

10 клас 

І місце - Довженко Євгенія, ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка"


ІІ місце - Холявінська Анна, ОНЗ "Петрівський НВК"


Завдання 10 клас


*********************************************************

11 клас 

ІІ місце - Носок Вікторія, філія "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів"


Завдання 11 клас


****************************************************************


10 листопада 2018 року відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з екології, в якій взяли участь 7 учасників 10-11 класів закладів ЗСО району. 

Місця розподілились таким чином:

10 клас 

І місце - Чабан Тетяна, ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка"

ІІ місце - Довженко Євгенія,  ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка"

ІІІ місце - Кобзар Каріна, ОНЗ "Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка"

ІV місце - Гупало Євгенія, філія "Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів" 

11 клас 

І місце - Кучмук Дарина, філія "Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів" 

ІІ місце - Мартиненко Дарина, ОНЗ "Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка"

ІІІ місце - Кушка Роман, ОНЗ "Суботцівська ЗШ І-ІІІ ступенів"

***************************************************

Завдання 

ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології:


10 клас
Теоретичний тур
Завдання групи А
У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. (кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала)


1.  Організми, які населяють товщу води і здатні активно протистояти течіям, це: а) плейстон;
б) нейстон;
в) планктон;
г) нектон;
д) бентос.
2.  Тип морфо-фізіологічних пристосувань організмів до умов середовища існування і певного способу життя, - це:
а) екологічна ніша
б) морфоз;
в) адаптивна зона;
г) життєва форма;
д) філогенетичний ряд.
3.  Виберіть назви хемотрофних організмів: а) археобактерії, нижчі спорові рослини;
б) нітрифікуючі бактерії, нижчі рослини;
в) сіркобактерії; залізобактерії;
г) ціанобактерії, бактерії гниття.
4.   Вчення про біосферу було розроблено:
а) Зюссом;
б) Вернадським;
в) Тенслі;
г) Геккелем;
д) Дарвіним.
5.  Який фактор належить до біотичних:
а) конкуренція;
б) діяльність людини;
в) вологість;
г) рентгенівські промені.
6.  Організм, який використовує тривалий час особин іншого виду як середовище існування та джерело їжі - це:
а) хижак;
б) кровосисний вид;
в) коменсал;
г) паразит;
д) конкурент.
7.  Сукупність рослинних угрупувань певної території називають:
а) фітоценозом;
б) флорою;
в) біоценозом;
г) рослинністю.
8.  Організми, що синтезують (утворюють) органічні речовини з неорганічного середовища  - це:
а) біогеоценоз;
б) редуцент;
в) консумент;
г) екосистема.
д) продуцент.
9.  Основна причина кислотних дощів – накопичення в атмосфері Землі:
а) чадного газу;
б) аерозолів;
в) вуглекислого газу;
г) сірчистого газу.
10.  Процес руйнування верхнього найбільш родючого шару ґрунту та підґрунтової породи – це:
 а) рекультивація;
б) деградація;
в) ерозія;
г) меліорація.

Вписати в таблицю варіанти правильних відповідей:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Завдання групи B
У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей
вірними можуть бути від одного до п’яти
(кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)


1.   До міксотрофів належать:
а) евглена зелена;  б) інфузорія туфелька;
в) амеба протей;    г) хлорела;
д) хламідомонада.
2.   Які заповідники України належать до біосферних:
а) Карпатський;   б) Медобори;
в) Асканія-Нова;  г) Михайлівська цілина;
д) Чорноморський.
3.   Продуценти характеризуються тим, що:
a) є споживачами органічної речовини;
б) є руйнівниками органічної речовини;
в) є першою ланкою в ланцюгах живлення трофічної сітки;
г) утворюють первинну біомаси;
д) перетворюють світлову енергію в енергію хімічних зв’язків.
4.   Які властивості рослин сприяють економному витрачанню вологи?
а) товста кутикула;
б) редукція листків;
в) добре розвинена коренева система;
г) наявність великої кількості листків.
5.    Смог над промислово розвиненими містами виникає тому, що:
а) різко коливається насиченість повітря водяними парами;
б) в атмосферу потрапляє велика кількість пилових часток;
в) в атмосфері з’являються іони важких металів;
г) змінюється газовий склад атмосфери;
д) збільшується концентрація СО2.
6.   Які з явищ призвели до виникнення екологічної кризи на Землі:
а) утворення озонових дірок;
б) освоєння космічного простору;
в) комп’ютерізація;  г) забруднення Світового океану;  д) винищення лісів.
7.   Вкажіть, які є адаптивні біологічні ритми:
а) добові; б) припливно – відпливні;
в) сезонні; г) годинні; д) річні.
8.   Віднайдіть характерні ознаки світлолюбних видів рослин:
а) високе стебло;
б) листки темно-зеленого кольору з високою концентрацією хлорофілу;
в) стовпчаста паренхіма погано розвинута або відсутня;
г) розсічені листкові пластинки;
д) у листках добре розвинута стовпчаста асиміляційна паренхіма.
9.   Причиною сукцесій можуть бути:
а) процеси спрямовані на підтримання гомеостазу в біогеоценозі;
б) відновлення зруйнованих біогеоценозів на місці згарищ;
в) розвиток рослинних угрупувань в місцях, де рослинності раніше не було;
г) перетворення кинутих агроценозів на природні екосистеми;
д) накопичення в біогеоценозі значної маси не перероблених органічних решток.
10.   Вкажіть, що називається циклічними змінами біогеоценозів:
а) зміни, які відбуваються під час відновлення зруйнованих біогеоценозів;
б) пристосування біогеоценозів до періодичних змін довкілля;
в) зміни, спрямовані на вселення нових видів внаслідок зростання кормової бази;
г) процес самовдосконалення ланцюгів живлення.
Вписати в таблицю варіанти правильних відповідей (зробити позначку  Х ):


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В


Г


Д
Завдання групи C
Спосіб відповіді на ці запитання вказано у кожному з них
(кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали)


1.  Установіть відповідність термінів і визначень:
1. Вимираючий вид
2. Експлуатований вид сучасних умов життя
3. Ендемічний вид
4. Зникаючий вид
А. Знаходиться під загрозою повного вимирання вид, чисельність особин якого недостатня для самопідтримки популяції в природних умовах
Б. Вид, морфологічні та поведінкові особливості якого не відповідають сучасним умова існування
В. Вид, що мешкає тільки в даному регіоні
Г. Вид, морфологічні та поведінкові особливості якого включають його представників в господарський обіг

А
Б
В
Г
1.
2.
3.
4.
2.  Знайдіть відповідність між назвами гірських порід та організмами, що брали участь у їхньому утворенні:
1. Черепашник (вид вапняку)
2. Крейда
3. Кам'яне вугілля
4. Діатоміт
А. Молюски та черепашкові найпростіші
Б. Форамініфери та інші найпростіші
В. Вищі спорові рослини
Г. Водорості
Д. Певні голонасінні рослини

А
Б
В
Г
Д
1.

2.

3.

4.

3.  Установіть відповідність між певною екологічною групою рослин та їхнім пристосуванням до умов волого-забезпечення:
1. Гідрофіти
2. Гігрофіти
3. Мезофіти
4. Ксерофіти
А. Розвинена коренева система
Б. Листкова мозаїка
В. Слабкі, поверхневі корені
Г. Слабкий розвиток ксилеми й механічних тканин
Д. Листки середнього розміру, без опушення

А
Б
В
Г
Д
1.

2.

3.

4.

4.  Визначити послідовність подій у процесі заселення скельних порід:
А.Чагарники
Б. Накипні лишайники
В. Мохи й кущисті лишайники
Г. Трав’янисті рослини

А
Б
В
Г
1.
2.
3.
4.
5.   Установіть відповідність між організмами та їхніми характеристиками:
1. Пшениця ярова
2. Дощовий черв'як
3. Вовк звичайний
4. Кліщ собачий
А. Автотрофи
Б. Сапротрофи
В. Паразити
Г. Фітофаги

А
Б
В
Г
1.
2.
3.
4.Завдання групи D
Екологічна задача
(правильно виконане завдання оцінюється в 4 бали)
На підставі правила екологічної піраміди визначте, скільки планктону потрібно, щоб у річці виросла і могла існувати одна щука масою 10 кг.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________11 клас
Теоретичний тур
Завдання групи А
У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один
(кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала)


1.        Ознака, що є спільною для природних і штучних екосистем, – це:
а) здійснення кругообігу речовин;
б) однаковий видовий склад рослин;
в) близькі значення біологічної продуктивності;
г) однакова стійкість до несприятливих факторів.
2.      Для боротьби із засоленістю ґрунтів, з метою зменшення шкідливого впливу цього чинника на рослини, використовують:
а) промивання ґрунтів та дренаж;
б) гіпсування ґрунтів, використання солестійких сортів;
в) застосування позакореневого підживлення рослин;
г) аерацію ґрунту.
3.   Знайдіть правильне і повне визначення поняття «рослини-ефемери»:
а) однорічні рослини;
б) дуже коротковегетуючі рослини;
в) багаторічні вічнозелені рослини;
г) дворічні рослини;
д) однорічні дуже коротковегетуючі рослини.
4.   Організми, що синтезують (утворюють) органічні речовини з неорганічного середовища - це:
а) біогеоценоз;   б) редуценти;
в) консументи;   г) екосистема;
д) продуценти.
5.   В яких популяціях буде міститися велика частка старих особин?
а) у швидко ростучих;
б) у популяціях, що знаходяться в стаціонарному стані;
в) у популяціях, чисельність яких знижується;
г) всі відповіді правильні;
д) всі відповіді неправильні
6.   Укажіть тип біому, для якого характерні найвищі показники приросту біомаси протягом усього року:
а) літоральний;           б) степовий;
в) тропічний;   г) лучний.
7.   Які взаємовідносини можливі між особинами в межах однієї популяції:
а) боротьба з несприятливими умовами; б) паразитизм;
в) хижацтво;
г) конкуренція.
8.   Сфера гармонійної взаємодії природи і суспільства, у межах якої розумна діяльність стає головним, вирішальним фактором розвитку біосферних процесів – це:
а) літосфера;   б) атмосфера;
в) ноосфера;    г) гідросфера;
д) біосфера.
9.   Як називаються види, які можуть жити в широкому діапазоні коливань різноманітних екологічних факторів:
а) стенобіонтні;  б) еврибіонтні;
в) еврибатні;       г) гіпертермні.
10. Організми, які живляться гноєм, називаються:
а) акаріофагами;   б) мікрофагами;
в) ентомофагами; г) копрофагами.
Вписати в таблицю варіанти правильних відповідей:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Завдання групи B
У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей
вірними можуть бути від одного до п’яти
(кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)


1. Вкажіть рівні організації живого, які вивчає екологія:
  а) клітинний і тканинний;
б) біогеоценотичний;
в) органний і організмовий;
г) біосферний;
д) популяційно-видовий.
2.   «Атмосферний планктон» – це:
а) спори грибів у повітрі;
б) мікрофлора повітряного середовища;   
в) літаючі комахи дрібних розмірів;
г) сукупність наявних у повітрі дрібних тварин;
д) сукупність наявних у повітрі пилкових зерен анемофільних рослин.
3.  Вкажіть тварин, що утворюють колонії:
а) копитні тварини;
б) горобці;
в) губки;
г) лисиці;
д) берегові ластівки.
4.  Які з наведених природних ресурсів є відновлювальними:
а) кам’яне вугілля;
б) лікарські трави;
в) нафта;
г) мінеральна вода.
д) родючість ґрунтів.
5.  Позначте пристосування рослин до життя в умовах нестачі тепла:
а) висока концентрація вуглеводів у цитоплазмі клітин;
б) щорічне відмирання наземної частини;
в) потовщення коркового шару кори;
г) карликовість;
д) опушення листків і стебел.
6.  Стенобіонтами є:
а) вовк;     б) ехінокок;
в) тарган;  г) коала;
д) головна воша.
7.   Абсолютній стійкості біогеоценозів у природі перешкоджають:
 а) непостійність зовнішніх умов;
б) постійність у стані та життєдіяльності членів біоценозу;
в) постійність у співвідношенні популяцій;
г) зміни, які виникають внаслідок життєдіяльності організмів;
д) зміни, які виникають внаслідок життєдіяльності людини.
8.  На одному трофічному рівні в межах трофічної сітки знаходяться:
а) коала й сойка;
б) колібрі й махаон;
в) морква й ламінарія;
г) вовк і заєць;
д) пінгвін і морський леопард.
9.  Між популяціями в біогеоценозі можуть виникати взаємозв’язки:
а) нейтральні;
б) трофічні;
в) мутуалістичні;
 г) антагоністичні;
д) взаємодопомога.
10. Викиди в атмосферу у великій кількості продуктів згоряння вугілля призводять до:
а) посилення канцерогенезу;
б) кислотних дощів;
в) поширення інфекційних хвороб;
г) зменшення оздоровчого ефекту ранкової гімнастики;
д) виникнення смогу.

Вписати в таблицю варіанти правильних відповідей (зробити позначку  Х ):


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А


Б


В


Г


Д

Завдання групи C
Спосіб відповіді на ці запитання вказано у кожному з них
(кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали)


1.   Визначити відповідність між рослинними угрупуваннями й рослинами, які до них належать:
1. Лука
2. Степ
3. Болото
4. Ліс
А. Конюшина й лисохвіст
Б. Журавлина й росичка
В.Типчак і морошка
Г. Ковила й полин
Д. Брусниця й медунка

А
Б
В
Г
Д
1.

2.

3.

4.

2.   Установити відповідність між екологічними законами та їхнім формулюванням:
1. Закон єдності організму й середовища
2. Закон взаємодії екологічних факторів
3. Закон толерантності
4. Закон лімітуючого фактора
А. Чутливість різних функцій організму до коливань дії факторів є неоднаковою
Б. Організми можуть витримувати дію несприятливих факторів деякий час
В. Оптимум і межі витривалості організму відносно певного чинника залежать від дії інших факторів
Г. Життєдіяльність виду залежить від впливу фактора, параметри якого найбільш віддалені від оптимуму
Д. Живі організми існують як відкриті системи, через які йде потік енергії і речовин

А
Б
В
Г
Д
1.

2.

3.

4.

3.   Визначити відповідність між назвами хімічних речовин та їх визначенням:
1. Інсектициди
2. Фунгіциди
3. Гербіциди
4. Репеленти
5. Гібереліни
А. Використовують для регуляції росту та розвитку рослин
Б. Направлені на боротьбу з комахами
В. Відлякують комах
Г. Направлені на боротьбу з бур'янами
Д. Використовують для боротьби з грибковими захворюваннями

А
Б
В
Г
Д
1.

2.

3.

4.

5.

4.   Установити відповідність між назвами організмів та трофічними рівнями, які вони займають:
1. Трав'янисті рослини
2. Рослиноїдні комахи
3. Комахоїдні птахи
4. Хижі птахи
А. Продуценти
Б. Консументи першого порядку
В. Консументи другого порядку
Г. Консументи третього порядку

А
Б
В
Г
1.
2.
3.
4.
5.    Визначити відповідність між типами взаємо-відносин організмів і наведеними прикладами:
1. Паразитизм
2. Конкуренція
3. Хижацтво
4. Мутуалізм
А. Вовки полюють на оленів і живляться ними
Б. На колосках пшениці оселяються ріжкові гриби
В. Сірий і чорний пацюки вживають однакову їжу, мають подібні умови існування
Г. У кишечнику термітів живуть джгутикові, які розкладають клітковину
Д. Буревісник і гатерія мешкають в одній норі

А
Б
В
Г
Д
1.

2.

3.

4.Завдання групи D
(правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів)
Яка площа акваторії моря потрібна для прогодування чайки (маса - 1 кг, 40% - суха речовина) в ланцюгу живлення: фітопланктон → риба → чайка? Продуктивність фітопланктону – 500 г сухої маси/м2.
_________________________________________________________________

**************************************************************

Немає коментарів:

Дописати коментар